...


Politika kakovosti

Politika kakovosti

Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visokokakovostne izdelke iz aluminija in njegovih zlitin. Svojim partnerjem ponujamo servis in storitve na visoki ravni. Nenehno si prizadevamo zmanjševati vplive na okolje, ki so posledica našega sedanjega in preteklega delovanja. Z uvajanjem in izvajanjem nenehnih izboljšav procesov želimo doseči dolgoročno zadovoljstvo in lojalnost partnerjev, visoko stopnjo zdravja in varnosti ter zavzetosti zaposlenih.

Strateške usmeritve za postavljanje izvedbenih ciljev družbe Alumat

Vizija

Poslovna rast, dolgoročna finančna varnost in rast dodane vrednosti na zaposlenega.

Rast zadovoljstva kupcev z vse boljšim obvladovanjem rokov, pravočasnih dobav in rast kakovosti.

Razvoj in vlaganja v izdelke s ciljem vključevanja naprednih tehnologij in ustvarjanja inovativnih izdelkov.

Zaveze družbe Alumat

  • Nenehno izboljševati sisteme vodenja kakovosti.
  • Prisluhniti in se odzvati na potrebe, pričakovanja, ideje in pobude vseh zainteresiranih strani, predvsem kupcev, zaposlenih in javnosti.
  • Na vseh področjih delovanja prepoznavati in obvladovati tveganja, ki bi lahko ogrožala poslovanje družbe.
  • Prizadevati si za nenehno zmanjševanje vplivov na okolje, ki so posledica sedanjega in preteklega delovanja.
  • Naše aktivnosti na področju upravljanja zaposlenih usmerjati h gradnji zavzetosti ter preprečevanju poškodb in okvar zdravja.

Slovenska Bistrica, 12.1.2018
Direktor družbe: Mirko Stegne

Alumat d.o.o.
Proizvodnja, storitve, marketing in inženiring
Partizanska ulica 38
SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija
+386 (0) 284 53 11 4, +386 (0) 284 53 27 3
+386 (0) 284 53 24 8
alumat(at)alumat.si
Družbena omrežja




Kje smo?