...


Kratek zgodovinski razvoj družbe Alumat d.o.o.

Kratek zgodovinski razvoj družbe Alumat d.o.o.

Začetki podjetja Alumat d.o.o. segajo v 17. stoletje, ko se je na tem mestu razvila kovačnica na vodni pogon. Leta 1825 je bila ustanovljena večja obrtna delavnica, ki se je tedaj preusmerila v predelavo bakra in postopoma prerasla v industrijo. Leta 1961 se je podjetje dokončno preusmerilo v predelavo aluminija in aluminijevih zlitin. Obrat Žičarna, predhodnik družbe Alumat d.o.o., je deloval v okviru podjetja Impol d.d. do 1. 1. 1995, od tega dne pa je družba samostojna in v privatni lasti. Alumat d.o.o. zaposluje 43 delavcev in ustvari letno okoli 6 mio EUR prihodka, od tega okoli 80% na tujem tržišču.

Družba Alumat d.o.o. sodeluje z zunanjimi partnerji:
  • Finance in računovodstvo - SIMFIN d.o.o.
  • Kadrovanje – IMPOL KADRING d.o.o.
  • Trženje – IMPOL d.d.
  • Kontrola in preizkušanje – IMPOL R & R
Dejavnost družbe na področju, vključenem v sistem kakovosti:
  • proizvodnja žic in palic iz Al in Al zlitin
  • proizvodnja varilnih materialov iz Al in Al zlitin
  • proizvodnja pletiva iz Al zlitin
  • termična obdelava izdelkov iz Al in Al zlitin
  • trženje
Alumat d.o.o.
Proizvodnja, storitve, marketing in inženiring
Partizanska ulica 38
SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija
+386 (0) 284 53 11 4, +386 (0) 284 53 27 3
+386 (0) 284 53 24 8
alumat(at)alumat.si
Družbena omrežja
Kje smo?